1 دالر 88.15  افغانی
1 یورو 92  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 416  افغانی
1000 روپیه هندی 1225  افغانی
1 ریال سعودی 23.08  افغانی
10000 ریال ایرانی 2.88  افغانی
1 پوند 103  افغانی
1 روبل روسی 1.3  افغانی
1 لیره ترکیه 6.65  افغانی
1 ین چینی 13  افغانی

گشایش روند توزیع گذرنامه‌های آنلاین

وزارت مخابرات
12 Mar 2019

وزیر مخابرات و فن‌آوری معلوماتی می‌گوید این وزارت متعهد به دیجیتل سازی خدمات عامه بوده تا زمینه برای ازبین رفتن فساد مساعد شود.

 

وزارت مخابرات و فن‌آوری معلوماتی، سیستم اخذ آنلاین گذرنامه‌ (پاسپورت) را برای نخستین بار امروز (سه‌شنبه) در افغانستان افتتاح کرد.

شهزاد گل آریوبی، وزیر مخابرات و فن‌آوری معلوماتی در این مراسم گفت که در ایجاد سیستم انلاین پاسپورت نظریات متخصصین اداره امور، متخصصین وزارت داخله و تجارب بین المللی به کار گرفته شده است.

وزیر مخابرات افزود که پس از این شهروندان از روندهای پیچیده برای اخذ پاسپورت عبور نخواهند کرد و سهولت‌های بیشتری را در این زمینه پدید می‌آورند.

آقای آریوبی تصریح کرد: “این نخستین گام است که در پیوند به اخذ پاسپورت گذاشته‌ایم، تلاش می‌کنیم که در تمام ولایات این سیستم ایجاد گردد، پس از ولایت‌ها در تمامی کُنسلگری‌ها و سفارت‌ها برای این پروسه تنها یک سیستم واحد باید وجود داشته باشد که آن هم سیستم مرکزی باید باشد.”

به باور وزارت مخابرات، این سیستم می‌تواند جلو فساد و ضیاع وقت را نیز بگیرد.

از سویی هم، سیدعمر صبوری، رییس عمومی پاسپورت وزارت داخله گفت که این اداره چهارمیلیون گذرنامه جدید را به چاپ رسانده که قابلیت جعل و تقلب در آن وجود ندارد.

آقای صبوری افزود که در صورت مفقودی یک گذرنامه، آن گذرنامه از سوی آنها غیر فعال شده و قابلیت استفاده را در مرزها ندارند که این روند جلو استفاده هم‌زمان از دو گذرنامه را می‌گیرد.