1 دالر 75.30  افغانی
1 یورو 79.20  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 252  افغانی
1000 روپیه هندی 860  افغانی
1 ریال سعودی 18.60  افغانی
10000 ریال ایرانی 1.450  افغانی
1 پوند 93.20  افغانی
1 روبل روسی 1.3  افغانی
1 لیره ترکیه 2.650  افغانی
1 ین چینی 13  افغانی

گشایش نمایشگاه سه روزه ابتکارات و نوآوری دانش‌جویان اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی در کابل

232333
19 Nov 2023

 نمایشگاه سه روزه ابتکارات و نوآوری دانش‌جویان اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی در پایتخت گشایش یافت.

مسولین اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی، هدف این نمایش‌گاه را حمایت از دانش‌جویان و جلب سرمایه‌گذاری‌ها برای رشد استعداد‌های آنان می‌داند.

وزارت تحصیلات عالی دراین برنامه از شفافیت در روند درسی نهادهای اکادمیک اطمینان داده است.

ندا محمد ندیم، سرپرست این وزارت هم‌چنین می‌گوید که برای دانش‌جویان تعلیمات تخنیکی و مسلکی زمینه ادامه تحصیلات و نیز آزمایش‌گاه‌های مجهز را برای کارهای عملی آنان فراهم می‌سازد.

درهمین حال، برخی دانش‌جویان خواستار پشتیبانی برای گسترش پروژه‌های کارهای عملی شان هستند.

گفتنیست؛ در این برنامه تفاهم‌نامه‌های همکاری میان اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی با وزارت شهرسازی و اراضی، اداره افغان پُست، و اتاق پیشه‌وران نیز به امضا رسید‌.