1 دالر 75.30  افغانی
1 یورو 79.20  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 252  افغانی
1000 روپیه هندی 860  افغانی
1 ریال سعودی 18.60  افغانی
10000 ریال ایرانی 1.450  افغانی
1 پوند 93.20  افغانی
1 روبل روسی 1.3  افغانی
1 لیره ترکیه 2.650  افغانی
1 ین چینی 13  افغانی

گشایش یک نمایش‌گاه سه روزه کتاب و کتاب‌خوانی در دانشگاه طبی کابل

1212
25 Sep 2023

یک نمایش‌گاه سه روزه کتاب و کتاب‌خوانی در دانشگاه  طبی کابل گشایش یافت.

در این نمایش‌گاه مقام‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ از تلاش‌ها برای ترویج فرهنگ مطالعه و چاب اثرهای علمی خبر می‌دهند.

در این نمایشگاه، برخی ناشران هم از کمرنگ شدن کارشان سخن می‌زنند. از سوی‌هم شماری از جوانان خواستار بر برگزاری چنین نمایشگاه‌ها از بهر ترغیب هرچه بیشتر شهروندان به ویژه جوانان به فرهنگ مطالعه هستند.

حدود 50 ناشر کتاب‌هایشان را برای سه روزه در این نمایشگاه به نمایش گذاشته‌ و همچنین بر بازگشایی مکتب‌ها و دانش‌گاه‌ها به روی دختران نیز تاکید می‌کنند.