1 دالر 89.50  افغانی
1 یورو 102.70  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 501  افغانی
1000 روپیه هندی 1100  افغانی
1 ریال سعودی 23.45  افغانی
10000 ریال ایرانی 3.25  افغانی
1 پوند 120  افغانی
1 روبل روسی 1.30  افغانی
1 لیره ترکیه 10.60  افغانی
1 ین چینی 13  افغانی

خوشبینی‌ها از رشد و پیشرفت در بخش‌ پروسس تولیدات کشاورزی در کندز

aaaaaaa
13 Oct 2021

یک فابریکه پروسس برنج در این ولایت، در 24 ساعت ظرفیت بسته‌بندی 300 تن شالی را دارد.

محمد راکیم، مسوول فابریکه پروسس برنج در ولایت کندز می‌گوید در این کارخانه بیش از 250  تن مشغول کار بوده و برنج پروسس شده، به 34 ولایت کشور نیز صادر می‌گردد.

گفته می‌شود که روی این کارخانه نزدیک به شش میلیون دالر سرمایه‌گذاری شده و سه‌هزار و 840 کشاورز، از بهر پروسس تولیدات‌شان عضویت آن را دارد.

این کشاورزان تاکید دارند که در گذشته چنین کارخانه‌ای وجود نداشت و آنان ناگزیر بودند تا محصولات خود را به بهای اندک به فروش برسانند اما اکنون تولیدات‌شان که در این فابریکه پروسس می‌شود، بازار خوبی دارد.

کشاورزان هرچند از حل مشکلات سد راه‌ و افزایش تولیدات‌شان حرسند هستند اما از امارت اسلامی خواستار توجه بیشتر در عرصه کشت و زراعت در کندز اند.

در همین حال مولوی امان الله حسن، ریس زراعت کندز از سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی در کشور ستایش نموده و تاکید دارد که امارت اسلامی، متعهد به حمایت از کشاورزان و رسیده‌گی به مشکلات آنان است.

هرچند تحولات پسین روی فعالیت بسیاری از فابریکه‌ها درکشور تاثیرات منفی گذاشته اما خواست‌ها این است که توجه در بخش زراعت و سرمایه‌گذاری‌ها در این راستا، میتواند تاثیرات چشم‌گیری در رشد اقتصاد کشور داشته باشد.