1 دالر 88  افغانی
1 یورو 102.40  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 506  افغانی
1000 روپیه هندی 1080  افغانی
1 ریال سعودی 23  افغانی
10000 ریال ایرانی 3.20  افغانی
1 پوند 118  افغانی
1 روبل روسی 1.20  افغانی
1 لیره ترکیه 10.60  افغانی
1 ین چینی 12  افغانی

آغاز هفتاد و ششمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل

مجمع عمومی سازمان ملل
15 Sep 2021

دبیر کل سازمان ملل از جامعه جهانی خواست تا تلاش‌ها برای مهار پاندمی کرونا و اهداف مربوط به آب و هوا را عملی کنند.

آنتونیوگوترش در سخنرانی افتتاحیه هفتاد و ششمین مجمع عمومی ملل متحد برتامین واکسین کرونا در سراسر جهان و نیز پایبندی کشورها به تعهدات کنفرانس اقلیمی سازمان ملل در مورد تغییرات آب و هوا تاکید کرد.

وی افزود که اکنون زمان آن رسیده تا تنش‌ها را کنار گذاشته و با هدف برقراری صلح و ثبات با دشمن مشترک؛ همه‌گیری کرونا مبارزه کرد.

گفته شده که ریاست این دور مجمع عمومی سازمان ملل را کشور مالدیف بر عهده گرفته است.

از سوی دیگر قرار است سران و نمایندگان کشورهای عضو این مجمع پیرامون مسائل مختلف سخنرانی نمایند.