1 دالر 90.85  افغانی
1 یورو 95  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 461  افغانی
1000 روپیه هندی 1225  افغانی
1 ریال سعودی 23.70  افغانی
10000 ریال ایرانی 3.15  افغانی
1 پوند 115.30  افغانی
1 روبل روسی 1.3  افغانی
1 لیره ترکیه 6.65  افغانی
1 ین چینی 13  افغانی

بانوی افغانستانی سناتور استرالیا شد

فاطمه پیمان بانوی افغان
20 Jun 2022

فاطمه پیمان نامزد افغان‌تبار از حزب کارگر استرالیا موفق به کسب عضویت مجلس سنای این‌کشور شد.

کمیسیون انتخابات آسترالیا با اعلام نتیجه نهایی انتخابات مجلس سنا، وی را به عنوان نخستین زن با حجاب برنده ششمین اعلام کرد.

خانم پیمان تنها سناتور جدید ایالت آسترالیای غربی است و پنج سناتور دیگر این ایالت توانسته‌اند کرسی‌های خود را حفظ کنند.

نخست‌وزیر استرالیا، و برخی از مقام‌ها و نمایندگان حزب کارگر پیروزی وی را تبریک گفته و انتخاب او را یک رخداد تاریخ ساز خواندند.

از سوی دیگر سفارت افغانستان در کانبرا پایتخت آسترالیا انتخاب فاطمه پیمان در روز جهانی پناهنده را تبریک گفته است.

خانم پیمان 27 ساله متولد کابل پایتخت افغانستان است و از سال 2003 به اینسو که تنها هفت سال داشت در آسترالیا پناهنده شده است.

وی پس از اعلام پیروزی اش در صفحه فیسبوکش از همه هوادارانش بابت انتخاب و حمایت وی سپاسگذاری کرد.