1 دالر 96.10  افغانی
1 یورو 107.4  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 522  افغانی
1000 روپیه هندی 1150  افغانی
1 ریال سعودی 24.80  افغانی
10000 ریال ایرانی 3.33  افغانی
1 پوند 123.8  افغانی
1 روبل روسی 1.3  افغانی
1 لیره ترکیه 8  افغانی
1 ین چینی 13.5  افغانی

تاکید سازمان بین‌المللی انرژی اتمی بر همکاری مشترک با ایران

ایران
23 Nov 2021

ایران در اجرای برنامه هسته‌ای خود براساس معاهدات و قوانین بین‌المللی مصمم است.

رییس سازمان انرژی اتمی ایران پس از دیدار رافائل گروسی، رییس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در تهران می‌گوید که وی گفته که هیچ تخطی و انحرافی در برنامه هسته‌ای ایران وجود ندارد.

محمد اسلامی در نشست خبری با وی همچنان از بهره برداری فناوری‌های هسته‌ای در بخش‌های گونه‌گون به ویژه در صنعت برق هسته‌ای اطمینان داده و خواستار کمک سازمان انرژی بین‌ المللی است.

از سوی دیگر رییس سازمان بین المللی انرژی اتمی از ادامه همکاری‌های مشترک با ایران و بهبود روابط دوجانبه تاکید کرده است.