1 دالر 75.30  افغانی
1 یورو 79.20  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 252  افغانی
1000 روپیه هندی 860  افغانی
1 ریال سعودی 18.60  افغانی
10000 ریال ایرانی 1.450  افغانی
1 پوند 93.20  افغانی
1 روبل روسی 1.3  افغانی
1 لیره ترکیه 2.650  افغانی
1 ین چینی 13  افغانی

هشدار ملل متحد از افزایش میزان ناامنی غذایی در 17 کشور جهان

1661101
06 Jun 2024

ملل متحد از افزایش میزان ناامنی غذایی در 17 کشور جهان هشدار می‌دهد.

برنامه جهانی خوراک سازمان ملل می‌گوید که میلیون‌ها نفر اکنون در مالی، فلسطین، سودان و هایتی، در سطح بالای گرسنگی قرار دارند.

این سازمان، درگیری‌های مسلحانه، خشونت‌ها و تغییرات اقلیمی را از عوامل اصلی ناامنی غذایی در این کشورها می‌داند.

ملل متحد آمار می‌دهد که در سال 2023، بیش از 282 میلیون نفر در کشورهای مختلف با ناامنی غذایی روبرو بودند و این شمار در سال 2024 افزایش خواهد یافت.