1 دالر 75.80  افغانی
1 یورو 84.50  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 242  افغانی
1000 روپیه هندی 1000  افغانی
1 ریال سعودی 21  افغانی
10000 ریال ایرانی 1.550  افغانی
1 پوند 101.20  افغانی
1 روبل روسی 1.3  افغانی
1 لیره ترکیه 2.950  افغانی
1 ین چینی   افغانی

هشدار گوترش نسبت به وضعیت تاسف‌بار جهان

LCCVjMx51sAn
19 Jan 2023

آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در سخنرانی خود در نشست مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس گفته که جهان به دلیل چالش‌های چون تغییرات اقلیمی، افزایش بحران اقتصادی و آسیب‌های ناشی از کووید19 با مشکلات فرارن روبرو است.

آقای گوترش تاکید می‌کند که گرمایش زمین 2.8 درجه سانتی گراد بیشتر شده که پیامد ویرانگر به دنبال خواهد داشت.

دبیرکل سازمان ملل برای رسیدگی به این چالش‌هاه بر اقدام مشترک تمام کشورها تاکید می‌ورزد.

از سوی‌هم براساس‌گزارش‌ها اکنون برخی کشورهای جهان در حال مبارزه با بحران سرمای بی‌سابقه زمستان و نیز همه‌گیری کرونا هستند.