1 دالر 90.85  افغانی
1 یورو 95  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 461  افغانی
1000 روپیه هندی 1225  افغانی
1 ریال سعودی 23.70  افغانی
10000 ریال ایرانی 3.15  افغانی
1 پوند 115.30  افغانی
1 روبل روسی 1.3  افغانی
1 لیره ترکیه 6.65  افغانی
1 ین چینی 13  افغانی

پایان عملیات نیروهای حفاظت از صلح در قزاقستان

-نیروهای حافظ صلح
13 Jan 2022

رییس جمهور قزاقستان از پایان ماموریت نیروهای حافظ صلح سازمان پیمان امنیت جمعی در کشورش خبر داد.

قاسم جومارت توکایف در نشستی در پایتخت قزاقستان با اعلام خروج این نیروها از این سازمان به خاطر کمک و جلوگیری از بحران در کشورش قدردانی کرد.

براساس توافق طرفین نیروهای حافظ صلح با میانجگیری روسیه برای مدت 10 روز به هدف کنترول اوضاع در این کشور اعزام شده بودند.

رییس جمهور قزاقستان همچنان وضعیت فوق العاده نظامی برقرار شده در سه منطقه کشورش را لغو کرد.