1 دالر 80.20  افغانی
1 یورو 93.80  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 491  افغانی
1000 روپیه هندی 1090  افغانی
1 ریال سعودی 21.05  افغانی
10000 ریال ایرانی 3.25  افغانی
1 پوند 108.20  افغانی
1 روبل روسی 1.06  افغانی
1 لیره ترکیه 9.70  افغانی
1 ین چینی 11.80  افغانی

کابلوف: طالبان آماده‌ی سازش سیاسی استند

MOSCOW, RUSSIA - MARCH 18, 2021: Russian Ambassador to Afghanistan Zamir Kabulov attends an extended trilateral meeting (Russia, China, Pakistan, USA and Qatar) to discuss the Afghan peace talks. Russian Foreign Ministry/TASS

–ÓÒÒˡ. ÃÓÒÍ‚‡. ◊ÂÁ‚˚˜‡ÈÌ˚È Ë ÔÓÎÌÓÏÓ˜Ì˚È ÔÓÒÓÎ –‘ ‚ ¿Ù„‡ÌËÒڇ̠«‡ÏË  ‡·ÛÎÓ‚ ̇ Á‡Ò‰‡ÌËË ‡Ò¯ËÂÌÌÓÈ "ÚÓÈÍË" (–ÓÒÒˡ,  ËÚ‡È, œ‡ÍËÒÚ‡Ì, —ÿ¿, “ÛˆËˇ Ë  ‡Ú‡) ̇ ÛÓ‚Ì ÒÔˆÔ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌÓÏ ‚ÓÔÓÒÛ ÏËÌÓ„Ó Û„ÛÎËÓ‚‡Ìˡ ÒËÚÛ‡ˆËË ‚ ¿Ù„‡ÌËÒÚ‡ÌÂ. œÂÒÒ-ÒÎÛÊ·‡ ûƒ –‘/“¿——
21 Jul 2021

نماینده روسیه برای افغانستان می‌گوید رهبری گروه طالبان برای خروج از بن‌بست کنونی افغانستان، آماده‌ی سازش سیاسی اند.

 

نماینده‌ی ویژه روسیه برای افغانستان، این اظهارات را روز سه‌شنبه (بیست نهم سرطان)، در نشست باشگاه والدای روسیه بیان داشت.

ضمیر کابلوف تأکید نمود که طالبان هم‌اکنون درگیر مسایل داخلی خود استند و یافته‌های روسیه نشان می‌دهد که این گروه علاقمندی به عبور از مرزهای آسیای میانه ندارد.

او تصریح نمود: “رهبری طالبان نیاز به یافتن یک راه سیاسی برای خروج از بن‌بست فعلی در افغانستان را درک می‌کند و آماده‌ی سازش سیاسی است. متحدان روسیه در آسیای‌میانه وضعیت را از به دقت زیر نظر دارند. آن‌ها به خوبی می‌دانند که طالبان درگیر مسایل داخلی خود استند.”

کابلوف هم‌چنین گفت که طالبان قادر به تصرف مراکز ولایت‌ها در افغانستان نیستند.

او خاطر نشان ساخت: “طالبان هنوز قادر به تصرف مرکزهای بزرگ اداری ولایت‌های افغانستان نیستند. طالبان هنوز در موقعیتی نیستند که بتوانند مرکزهای بزرگ اداری ولایات افغانستان را تصرف کنند. آن‌ها نیروی کافی برای تصرف و توان حفظ طولانی مدت مناطق را ندارند.”

این دپلمات روس ایجاد دولت همه‌شمول در افغانستان را راه حل سیاسی دانسته و بیان داشت:مسائل افغانستان سه بعدی است. یک حکومت کنونی افغانستان، دوم طالبان و سوم طیف گسترده‌ای از شخصیت‌های معتبر سیاسی. سیاست‌مداران افغانستان باید موضعی واحد داشته باشند. حکومت همه‌شمول یک راه‌حل سیاسی برای افغانستان است.”

هم‌زمان، حامد کرزی دراین نشست گفت که بن‌بست کنونی افغانستان راه نظامی ندارد.

رییس‌جمهور پیشین از آمریکا نیز خواست که باید با روسیه، چین، ایران و پاکستان، درباره حل مسئله افغانستان همکاری کند.

او افزود: “هریک از طرف‌های درگیر جنگ باید بدانند فقط از طریق گفت‌وگو ومسالمت‌آمیز دست‌یابی به موفقیت امکان‌پذیر است. صلح تنها از طریق مذاکره حاصل می‌شود وبدون همکاری آمریکا و بازی‌گران اصلی جهانی ممکن نیست.”

این اظهارات درحالی مطرح می‌گردد که روز گذشته، رییس‌جمهور غنی طالبان را به نداشتن اراده‌ای صلح متهم ساخت.

آقای غنی تأکید کرد که حکومت با فرستادن یک هیأت بلندپایه‌ای به دوحه، آخرین تلاش‌هایش برای دریافت پیام مثبت از سوی طالبان را نشان داد، اما این گفتگوها نتیجه‌ی نداشت و در نیت طالبان برای صلح تغییر نیامده است.