1 دالر 76.90  افغانی
1 یورو 89  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 456  افغانی
1000 روپیه هندی 1040  افغانی
1 ریال سعودی 20.25  افغانی
10000 ریال ایرانی 3.10  افغانی
1 پوند 97  افغانی
1 روبل روسی 1  افغانی
1 لیره ترکیه 10.40  افغانی
1 ین چینی 11  افغانی

زمان خبر های روز ۹صبح الی ۴ عصر

26 Dec 2018

سرویس خبری اصلی دری :۶:۳۰ سرویس خبری اصلی پشتو: ۵:۳۰