1 دالر 76.15  افغانی
1 یورو 81.30  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 483  افغانی
1000 روپیه هندی 980  افغانی
1 ریال سعودی 19.75  افغانی
10000 ریال ایرانی 4.75  افغانی
1 پوند 88.50  افغانی
1 روبل روسی 0.98  افغانی
1 لیره ترکیه 11  افغانی
1 ین چینی 10.50  افغانی

زمان خبر های روز ۹صبح الی ۴ عصر

26 Dec 2018

سرویس خبری اصلی دری :۶:۳۰ سرویس خبری اصلی پشتو: ۵:۳۰