بانویی در ولایت بدخشان از هزینه شخصی خود یک کتاب‌خانه ساخته است