نخستین خبازی ویژه بانوان در کندهار آغاز به کار کرده است.