بازی های 50 آوره کریکت افغانستان و ایرلند امروز آغاز می‌شود

1
28 Feb 2019

مرحله بازی های 50 آوره میان تیم های ملی کریکت افغانستان و ایرلند قرار است امروز (پنجشنبه 28 فبروری) ساعت 2 به وقت افغانستان، در شهر دهرادون هند آغاز ‌شود.

پیش از این تیم کریکت افغانستان در مسابقات ۲۰ آوره تیم ایرلند را مغلوب ساخته است.

به گفته کریکت بورد کشور انتظار می‌رود که افغانستان در بازی 50 آوره نیز در برابر تیم ایرلند پیروز میدان شود.

1 USD   AFN
1 EUR   AFN
1000 PKR   AFN
1000 INR   AFN
1 UAE   AFN
10000 IRR   AFN
1 GBP   AFN
1 RUB   AFN
1 TRY   AFN
1 CNY   AFN